POLITICA DE CONFIDENTIALITATE P&GE

1. Introducere

Confidențialitatea datelor pe care ni le furnizați este foarte importantă pentru noi. Vrem să fim transparenți și să vă oferim toate informațiile pentru ca dumneavoastră să înțelegeți scopul în care solicităm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Vrem să vă asigurăm de implicarea totală a echipei noastre pentru îmbunătățirea permanentă a protecției datelor dumneavoastră și pentru conformarea la legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate se aplică sistemului nostru de gestiune economică, site-urilor web, sau oricărui alt serviciu pe care noi vi-l furnizam și explică modul în care informațiile dvs. personale sunt colectate, utilizate, stocate, procesate și divulgate. Noi nu transferăm informațiile dumneavoastră personale către nici o persoană fizică sau juridică, română sau străină, decât în condițiile speciale prevăzute de lege (organelor judiciare) precum și în cazul în care aceste informații apar pe contracte economico-financiare sau pe facturi.

Înainte de a accesa sau utiliza serviciile noastre, asigurați-vă că ați citit și ați înțeles procesul de colectare, stocare, utilizare, procesare și divulgare a informațiilor dvs. personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

2. Informații generale

2.1. Operator

SC Pătrașcu & Gane Engineering Company SRL, str. Dreptății nr.79B, Sector 6, Bucuresti, cod poștal 060883, telefon: 0040.21.222.9540, fax: 0040.21.222.9513, E-Mail: office[at]pge.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/8882/1997, cod fiscal RO 9934602.

2.2. Responsabilul cu protecția datelor

În condițiile dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, în cadrul firmei noastre a fost numit un responsabil cu protecția datelor. Pentru orice probleme legate de protecția datelor cu caracter personal puteți contacta responsabilul nostru prin e-mail la adresa dpo[at]pge.ro

 

3. Date pe care le colectam și prelucrăm, scopul și temeiul legal

a. Colectăm informații personale despre dvs. atunci când ne solicitați o ofertă de preț sau ne trimiteți un contract de vânzare cumpărare precum și în cadrul întâlnirilor personale de afaceri între reprezentanții firmei noastre și dvs. în calitate de reprezentanți ai firmelor dvs. Aceste informații le primim de la dvs. în general prin e-mail dar și telefonic și personal în cadrul întâlnirilor bilaterale. Aceste informații sunt înregistrare ulterior manual în cadrul sistemului nostru de gestiune economică de tip ERP. Informațiile colectate apar ulterior pe documentele emise de către noi prin intermediul sistemului nostru de gestiune economică (ofertă de preț, confirmare comandă, factură etc.) Respectivele informații ne sunt necesare în vedere contactării dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale.

Datele pe care le colectăm despre dvs. sunt: numele și prenumele, telefonul, adresa de e-mail, firma pe care o reprezentați (puteți reprezenta mai multe firme iar datele dvs. de contact apar la fiecare dintre aceste firme – așa cum ni le-ați prezentat dvs.), compartimentul în care lucrați în cadrul firmei, funcția pe care o dețineți precum și domeniul dvs. de interes respectiv care sunt produsele firmei noastre de care sunteți în mod special interesați (pentru care doriți să primiți cataloage noi, pliante, e-mailuri de informare etc.). În mod special înregistrăm în sistemul nostru date despre acceptul dvs. de a primi mailuri de marketing cu privire la apariția unor noi produse, cataloage, disconturi speciale, etc. Anumite date pot lipsi – înregistrăm doar datele pe care dvs. sunteți de acord să ni le oferiți.

b. În cadrul relațiilor noastre comerciale, fiind acreditați ISO 9001, anual vă trimitem chestionare de evaluare satisfacție clienți respectiv chestionare de evaluare furnizori, după caz. Aceste chestionare vă solicită informații despre gradul în care serviciile oferite de noi au corespuns exigențelor dvs. Respectivele informații sunt prelucrate în mod automat în cadrul site-ului nostru de gestiune a sistemului ISO 9001.

c. Colectăm automat adrese de e-mail de la persoanele care se abonează la newsletter-ele site-urilor noastre. Aceste adrese de mail nu fac obiectul nici unei procesări ulterioare, nu sunt colectate alte date în afară de o adresă de e-mail și nu sunt sub nici o formă făcute publice sau analizate în nici un fel. Newsletter-ele sunt publicate de noi la intervale neregulate – în funcție de noutățile care apar – și pleacă automat din site-uri fără nici o intervenție a noastră. Accesul la aceste adrese de e-mail este strict restricționat fiind disponibil doar responsabilului cu buna funcționarea site-urilor web și responsabilului cu protecția datelor personale.

d. Când vizitați site-urile noastre, prin intermediul serviciului google analytics, sunt colectate în mod automat informații anonime despre dispozitivele cu care v-ați conectat pe site-urile noastre, adrese IP, durata vizitei dvs. pe site-urile noastre și care au fost paginile vizitate. Aceste informații sunt colectate în mod automat de Google și sunt stocate de google pe serverele sale, în numele nostru și pentru noi, și sunt analizate periodic de noi în vederea îmbunătățirii site-urilor noastre și pentru a le face mai utile dvs.

e. Toate site-urile noastre sunt realizate sub platforma Drupal (www.drupal.org) și folosim cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței de navigare pe site. Pentru opțiuni și informații suplimentare referitoare la ce sunt și cum utilizăm cookie-urile vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.

 

4. Cum stocăm și protejăm informațiile dvs.

Toate informațiile colectate de la dvs. sunt strict confidențiale, sunt folosite doar în cadrul firmei, în scopul dezvoltării relațiilor comerciale dintre firmele noastre, nu sunt vândute sau înstrăinate către alte persoane fizice sau juridice. Toți angajații noștri au semnat cu noi un angajament de confidențialitate, anexă la contractul de muncă, privind obligațiile ce le revin cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care intră în contact în cadrul relațiilor comerciale pe care le dezvoltă firma noastră.

Toate informațiile dvs. sunt stocate într-o bază de date locală, aflată pe unul din serverele noastre, care este accesibil din exterior printr-o rețea securizată de tip VPN, conexiunea fiind criptată.

Toate datele pe care dvs. ni le furnizați prin intermediul site-urilor noastre (evaluare satisfacție clienți, evaluare furnizori, solicitări, etc) sunt date cu acces limitat, ele fiind accesibile doar personalului cu răspundere în domeniul sistemului de management al calității, respectiv responsabilului cu gestionarea site-urilor și responsabilului cu protecția datelor. Toate datele pe care dvs. ni le furnizați prin intermediul site-urilor noastre (chestionare de evaluare satisfacție, cereri, etc), chiar dacă sunt date cu acces limitat și reflectă opinia dvs. despre modul în care firma noastră satisface cerințele dvs., sunt păstrate o perioadă limitată de maxim 5 ani, după care sunt șterse.

 

5. Partajarea datelor cu caracter personal

Prin lege suntem obligați să partajăm datele dvs. personale cu autoritățile statului, la cererea lor expresă. În cazul în care vom primi o solicitare expresă din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusă dezvăluirea unor date cu caracter personal, conform legilor în vigoare, suntem obligați sa dăm curs acestor solicitări.

Având în vedere că anumite date cu caracter personal pot fi menționate în acte contabile și economico-financiare (facturi, contracte comerciale, etc.) suntem nevoiți să partajăm aceste informații cu furnizorii de servicii de contabilitate, asistență juridică, bănci și alți parteneri de afaceri.

Exceptând cazurile speciale menționate anterior, toate datele dvs. sunt date strict confidențiale și nu sunt partajate cu nici o persoană fizică sau juridică.

Pe baza unei cereri adresate la adresa dpo[at]pge.ro, vă vom trimite toate datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

 

6. Perioada de stocare a datelor

Ne dorim să nu păstrăm în sistemul nostru de gestiune economică date care nu ne mai sunt necesare pentru realizarea activităților noastre economice sau date care nu mai sunt corecte. Vă rugăm să ne ajutați în acest scop, informându-ne în cazul în care v-ați schimbat locul de muncă precum și în cazul în care au intervenit orice fel de modificări în datele pe care știți că le deținem despre dvs. Vă vom contacta de fiecare dată când vom considera că anumite date pe care le deținem despre dvs. nu mai sunt de actualitate în vederea actualizării lor sau chiar a ștergerii respectivelor date dacă considerăm că ele nu mai sunt necesare pentru realizarea activităților noastre economice.

 

7. Drepturile utilizatorilor

Conform prevederilor Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale, capitolul III Drepturile persoanei vizate, art. 12-22, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

7.1. Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politică de confidențialitate, utilizatorii serviciilor noastre sunt informați cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul către terți, perioada de stocare a datelor, precum și drepturile pe care le au.

7.2. Dreptul de acces la date

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și informare corespunzătoare.

La cererea dumneavoastră vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Informațiile vor fi furnizate într-un format electronic, utilizat în mod curent, de preferință prin intermediul e-mailurilor. Cererea trebuie transmisă la adresa dpo[at]pge.ro, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

7.3. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de date suplimentare. Acest drept poate fi exercitat în orice moment. În cazul în care întâmpinați orice fel de dificultăți vă rugăm să ne contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa dpo[at]pge.ro.

7.4. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Aveți dreptul de a fi uitat, respectiv ca toate datele pe care le deținem despre dvs. să fie șterse din sistemele noastre. Obligația de a șterge datele nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară.

La simpla dvs. solicitare vom șterge toate datele pe care le deținem despre dvs. din sistemul nostru ERP, dar nu avem dreptul și nu vom distruge facturile precum și orice fel de documente financiar-contabile în care apar date personale ale dvs.

7.5. Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform reglementărilor legale, în anumite condiții, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor pe care le deținem despre dvs. Menționăm că singura prelucrare pe care o efectuăm este stocarea datelor în vederea contactării dvs. în interesul dezvoltării relațiilor noastre comerciale.

7.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal și care le-a structurat. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

7.7. Dreptul de opoziție

Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

7.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

Aveți dreptul de a cere și de a obține retragerea / anularea / reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinate să evalueze unele aspecte ale personalității dvs., precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau oricare alte asemenea aspecte. Menționăm că firma noastră nu folosește astfel de mijloace automate de evaluare și decizie.

7.9. Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere privind protecția datelor personale, utilizatori au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

 

8. Transferul datelor în afara UE

Nu transferăm datele pe care le deținem despre dvs. către state din afara UE sau către organizații internaționale.

 

9. Detalii de contact pentru solicitări și sesizări

Pentru orice solicitare/sesizare cu privire la respectarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor personale, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor personale, în scris, sau pe e-mail, preferabil prin e-mail.

În situația în care nu sunteți mulțumiți de modul în care am soluționat solicitările/sesizările dumneavoastră, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, urmând instrucțiunile de pe site-ul: www.dataprotection.ro.

 

10. Termene de răspuns la solicitări/sesizări

Ne angajăm să depunem toate eforturile necesare pentru a răspunde oricărei solicitări/sesizări în cel mai scurt timp posibil.

Conform legislației în domeniul protecției datelor personale, termenul de răspuns este de 30 de zile. În cazul în care, în funcție de complexitatea cererii nu putem implementa masurile solicitate într-un termen mai mic de 30 de zile, aceasta perioada poate fi prelungită cu maxim 60 de zile. În această situație, veți primi o informare în termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu privire la motivele întârzierii.

 

11. Modificări ale politicii de confidențialitate

Putem să modificăm sau să actualizăm din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta modificările din afacerea și practicile noastre, iar dvs. ar trebui să revizuiți periodic această pagină. Vom actualiza data „ultimei modificări” în partea de jos a acestei pagini când vom posta modificări la această politică de confidențialitate. În cazul în care avem adresa dvs. de e-mail, vă vom notifica orice modificare importantă a acestei politici.

În cazul în care considerați că oricare dintre prevederile din prezenta politică de confidențialitate vă aduc în vreun fel atingere intereselor dvs. legitime vă rugăm să ne contactați pe email la adresa dpo[at]pge.ro pentru a căuta împreună o formulă care să satisfacă necesitățile dvs.

Evident, în orice moment în care considerați necesar, puteți să renunțați la serviciile noastre și să solicitați ștergerea informațiilor dvs. din sistemul nostru ERP.

 

Data ultimei modificări: 20 iunie 2018.